Predaj izolačných omietok Styronit.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

line

STYRONIT® BIOMANTOLAMA

listin

Prírodná izolačná omietka. Jemná exteriérová omietka. Výhodou styronit Biomantolama je, že môže byť aplikovaná ako nová omietka alebo aj na staré natreté vonkajšie povrchy stavieb. Pokiaľ sa jedná o staré natreté steny, aby bolo možné zabezpečiť difúziu vodnej pary, odporúča sa navŕtať 4-5 otvorov /m² s priemerom 7-10 mm, tak aby sa narušila vrchná neprievzdušná vrstva starej omietky. Je vhodná na aplikáciu na rôzne materiály ako tehlové múry, pórobetón, betón.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Balenie: 9, 50 kg ± 0,5 vrece
Teplota použitia: ≥ +5 ° C
Spotreba: ~ 3 kg / m² / cm (Pre 1 cm hrúbky)
Odporúčaná hrúbka: 1-2 cm
Príprava povrchu: Ak je povrch pre aplikáciu natretý farbou odporúča sa ošetriť tento povrch penetračným náterom Styronit Kompakt Astar
Aplikácia: ručne, al. strojovo
Doba schnutia: 1-4 dni ( V závislosti od hrúbky teploty prostredia)
Použitie: natierané a nenatierané exteriérové steny
Skladovateľnosť: 12 mesiacov v suchom prostredí

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KBU-BIOMANTOLAMA.pdf

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk